Om digitalisering, fraværsregistrering, studietid og tidsregistrering

Jeg er altså ikk en person der fupper og snyder, men det hændte med fraværsregistrering {http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/} dengang jeg var på RUC. Der virkede timeregistrering {http://danmade.dk/} ved at et papir skulle sendes omkring i undervisningslokalet, hvor alle afkrydsede sit navn/studienummer så man ik fik fraværsregistrering. Jeg har i forbindelse med det et par gange sat kryds ved navne for de andre i gruppen, så fremt de ik måtte arbejde og ikke kunne komme til en undervisningsgang.

I året bagefter gymnasietiden arbejdede jeg et sted, hvor vi løbende gjorde timeregistrering. Det var ikk beregnet til fraværsregistrering men for at holde styr på de ansattes mødetid ret nøjagtige. Set i bakspejlet var det ret anvendeligt, for med systemet fik vi udbetalt løn i lige netop de minutter, vi arbejdede.

I dag har jeg job i et firma, hvor timeregistrering og fraværsregistrering atter er nødvendigt. Fraværsregistreringen er på arbejdet i dag lettere og desuden digitalt siden mine sidste erfaringer og timeregistreringen er bestem ik en ting som forvirrer hverdagen på arbejdet. VOres løn er altid nøjagtige med timeregistrering. Med dette i baghovedet har jeg ubetinget en god forståelse af fraværsregistrering vha den moderne tidsregistrering af idag..