I det tilfælde at du vil have glade ansatte, bliver det slemmeste du kan gøre egentlig at begynde med tidsregistrering & stempelur

At menige medarbejdere føler en indre stress pga., at de høje krav til den individuelle medarbejder har ændret sig betydeligt, er det hyppigt hver måned, at min fyr plus jeg læser i Danmarks største dagblade… I et firma, hvor vi til adskillige MUUS-samtaler blev informeret omkring resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet opfanget vedr. vores dag på arbejde, har jeg selv været beskæftiget… En hel del følte det som værende slet & ret overvågning, plus det føltes ik behageligt. Det er tydeligt for mig, at effektivitets-iveren trækker dårlige ting med sig! Så en råd til arbejdsgiverne lyder; fokusér på glade arbejdre, frem for optimering…

Det er ik’ lyv, når jeg ytrer, at jeg er stærkt bekymret for fremtidens måde at arbejde på… Mange er af den mening, at det er ret så positivt, at der lige for øjeblikket er virkelig meget spot på grundlæggende trivsel på arbejdspladsen. Det tror jeg i sidste ende vil forbedre det endelige regnskab… For glade og tilfredse arbejdere skaber arbejdsomme ansatte…

Men sideløbende med dette positive fokus, ses også en fokusering på optimering… Til at inderliggøre denne ekstreme effektivisering indfører man og har indført på snart sagt alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og yderligere et stempelur for at kunne formå at kontrollere de ansatte yder som de skal! Den ødelæggende stress er en af vores kulturs største livstruende sygdomme, og jeg er ikke i tvivl om, at der er en tæt forbindelse mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på diverse arbejdspladser & stress som sygdom! Derudover er her samtidig den bippende lyd fra et gammeldags stempelur, som bestemt ikke bidrager til et sundt arbejds-miljø…

Vor tids in-word er fleksibilitet og effektivisering. Fuldstændig ligegyldig hvor jeg drejer blikket hen, er det blevet forventeligt, at de ansatte skal arbejde hurtigere… I den konstante ”overvågning” varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering ses det blandt andet… Vi alle kæmper for at nå det samme, men på virkelig meget mindre tid! Det kan absolut ikke komme på tale, at alle mennesker på jorden skal bekæmpe stress!