Hvorfor er det sådan, at vores små pus i dag bliver klædt i temmelig bekosteligt klæder syet af for eks. Wheat…

Der bliver i disse tider snakket en hel del vedrørende, at opvæksten som udviklingstrin er kortere nu. Det har sin forklaring i, blandt andet, at børn tidligt i deres liv får en interesse for tøjbrands. De fleste kender ikke utallige afkom, der ikke har en interesse i tøj. Man ka’ rådspørge et vilkårligt barn, & det vil formå at kunne gengive utallige tøjmærker såsom Soft Gallery og Storksak.

Mange anskuer det politisk ukorrekt at børn i så tidlig en livsperiode stræber efter så high-end mærkevarer som for eksempel Atsuyo et Akiko & The Brand. Det ér netop sådan, at ik alle små pus har en far, som har råd til så dyrt mærketøj. Dét ka’ jævnligt resultere i, at disse børn kan blive gjort nar af, når de øvrige rollinger lægger mærke til dette. I bestemte kulturkredse har lederne forsøgt at løse det nævnte emne via at introducere en påbudt skoleuniform. Men det har vist sig ej at være i stand til at overvinde problemerne. De skoler, der har en påbudt uniform, fortæller nemlig, at de små pus stadig går op i mærketøj som Wheat samt Rosemunde blandt flere…

Dét er uden tvivl en part af livsløbets barske realiteter, at alle mennesker er født som lige mennesker, men ikke kommet til verden med de samme pengemæssige muligheder. Vi anskuer dét af den grund faretruende, at flere forældre kultiverer rollinger til at holde af dyre brands som f.eks. Atsuyo et Akiko & Storksak. Klarhjernede researchere foreslår, i stedet, at man som opdrager tildeler bekræftende jordnære livsanskuelser videre til de små pus. Dét kunne for eksempel være at illustrere for børnene at skønne på omverdenen, & fortælle rollingerne gode råd om demokrati samt solidaritet. De fleste vil synes, at dét er livsanskuelser, der i sidste ende vil gøre kloden til et næstekærligt sted.